praktijkinfo

 

  • Voor als u mij dringend nodig hebt, belt u:      089/61.20.66
  • Voor huisbezoeken belt u:                             089/61.20.66
  • Voor inlichtingen en bloeduitslagen belt u:   089/61.20.66
  • e-mail: praktijk@drsmeets.be

AANULATIE: verwittig tijdig telefonisch  op 089.860.560 of 089.61.20.66 indien u een gemaakte afspraak niet kan nakomen.

Maak één afspraak voor één persoon. Voor meerdere personen maak je meerdere afspraken.

Uw huisarts staat ook in voor spoedgevallen, daardoor kan het gebeuren dat u even moet wachten ondanks uw afspraak.

De mogelijkheid tot telefonisch overleg met uw huisarts blijft bestaan. 

Weekendwacht en feestdagen: bel 089.20.10.90 HuisartsenWachtPost ZOL Synapspark 2050 A 3600 Genk

Door de week avondwacht vanaf 18u tot 's anderendaags 08:00u: bel 089.20.10.90 HuisartsenWachtPost ZOL Synapspark 2050 A 3600 Genk


VOORSCHRIFTEN & ATTESTEN

Tijdens je consultatie geven we voldoende voorschriften mee tot het volgende bezoek. Een telefonische vraag om voorschriften wordt zo overbodig. Voor het invullen van formulieren en attesten is informatie en tijd nodig. Daarom moet je ook hiervoor op raadpleging komen. Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, echt en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden. Attesten met terugwerkende kracht zijn verboden en dus onmogelijk.


 

BOEK UW AFSPRAAK ONLINE

Een afspraak maken kan op 3 manieren:

- via onze website: www.doktersmeets.be
- via secretaresse: 089/860 560 (7 dagen op 7en  24u/24u) gratis!
- indien volzet, bel mij: 089/61 20 66

MAAK UW AFSPRAAK

NOODNUMMERS

  • Medisch 100
  • Politie 101
  • Brandweer 100
  • Algemeen 112
Bekijk ook onze nuttige links